Pentru echipe

Stresul angajaților expune compania la factori de risc

Stresul organizational negativ (distres) apare atunci când solicitările unui loc de muncă nu mai sunt în concordanță cu capacitățile, resursele și nevoile angajatului care trebuie să realizeze acea muncă. Distresul este cu atât mai mare cu cât lipsește o predictibilitate a rezultatului iar acest fapt se menține pe o perioadă de timp nedeterminată. Cu cât atmosfera este mai încărcată de stres, cu atât răspândirea contagiunii afectează performanța angajaților.

Trăirea subiectivă a stresului

Distresul unei persoane poate fi sursă de motivație pentru altă persoană

Să înțelegem stresul și distresul

Ce se întâmplă concret în mintea și corpul nostru atunci când simțim stres, ce reacții avem și ce comportamente adoptăm.

Să înțelegem diferențele individuale

Diferențele care ne deosebesc fac ca aceeași situație să fie privită de unii ca o oportunitate, de alții ca o amenințare.

Prevenție, nu intervenție!

Cel mai eficient mod de prevenție este de a rămâne într-un bun contact cu sine. Intervenția consumă mai multe resurse.

Numeroasele cercetari pe tema stresului arata ca cei mai mari factori stresori sunt: banii, munca, responsabilitățile familiei și problemele de sănătate. Toți acești 4 stresori sunt interșanjabili și se relaționează cu locul de muncă. Modul în care sunt trăite relațiile în organizație, rolurile, sarcinile influențează percepția asupra stresului. Dacă sursele de stres care apar nu sunt reglate, se creează un context vulnerabil pe baza căruia scade toleranța companiei la evenimente cu risc ridicat.

modul în care funcționează

Cum lucrăm împreună?

Studiu cantitativ ce are în vedere identificarea cauzelor stresului organizațional dar și a efectele sau simptomele resimțite la nivel individual și de companie. Sunt analizate percepțiile asupra slujbei, angajamentul reciproc între companie și angajat cât și gradul de sănătate fizică și emoțională.

Formularea unor concluzii care să genereze un plan de intervenție este posibilă doar în urma confruntării rezultatelor evaluării cu realitatea din teren. Așadar o sesiune de dezbateri cu echipa de management va clarifica rezultatele și va îmbogăți percepția cu privire la stresul organizațional.

Atunci când acestea sunt cerute, se pot propune atât sesiuni individuale pentru oamenii mai vulnerabili la factorii stresori cât și sesiuni de grup care să întărească spiritul de echipă dar și să faciliteze conectarea la o cunoaștere mai largă interumană, dincolo de atingerea obiectivelor de performanță.

Te-ar putea interesa și alte servicii

Pentru echipe

Singura investiție care se va regăsi peste ani este cea în propria dezvoltare personală!