Termeni și condiții

1. ASPECTE GENERALE

Website-ul www.7Pillars.ro este administrat de Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana, cu sediul social în București, Strada Agatha Birsescu nr 23, CIF: 44027563  și stabilește instrucţiunile pentru toti utilizatorii de internet care vor vizita acest website.

Pentru folosirea în cele mai bune conditii a website-ului, se recomanda citirea cu atenție a Termenilor și condițiilor. Prin accesarea şi/sau utilizarea acestui site, confirmaţi că aţi citit, înţeles şi sunteţi de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord, va rugăm să nu continuați navigarea pe acest website.

Fiecare utilizator îşi asumă răspunderea pentru utilizarea acestui website. Astfel, sunteţi de acord să acţionaţi întotdeauna conform legii în ceea ce priveşte utilizarea şi accesarea acestui site şi nu veţi întreprinde nicio acţiune care să deterioreze, împiedice, perturbe accesul la, întrerupă ori să afecteze funcţionarea acestui site.

Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana își rezervă dreptul de a adauga, modifica ori șterge în tot sau în parte informațiile prezentate prin intermediul acestui website. Orice astfel de modificare va produce efecte la momentul postării pe website. Dacă va fi necesar, ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul la acest site sau de a îl închide pe perioada nedeterminată.

2. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Acest website este deţinut şi rulat de Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana. Toate materialele, inclusiv mărcile înregistrate, logo-urile, video-urile, reprezentările stilizate, imaginile, textul şi denumirile de domenii integrate și/sau postate pe acest website sunt protejate prin legislaţia aplicabilă privind proprietatea intelectuală şi sunt deţinute de Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana sau, dupa caz, sunt publicate cu acordul terților care dețin dreptul de proprietate intelectuala asupra acestor materiale.

Acestea nu pot fi copiate, reproduse, modificate, republicate, încărcate, denaturate, transmise sau distribuite în niciun fel, total sau parţial, fără acordul prealabil al „Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana”. Totuși, paginile complete ale website-ului pot fi tipărite dacă sunt destinate a fi folosite în scop strict personal. Folosirea materialelor sus-menționate în scop comercial este interzisă..

Următoarea notificare va apărea pe toate copiile parţiale sau totale ale cuprinsului Site-ului: “COPYRIGHT 7PILLARS.RO” și/sau „TOATE DREPTURILE REZERVATE 7PILLARS.RO.”

www.7pillars.ro îşi rezervă dreptul de a-si proteja în instanţă drepturile sale împotriva încălcării proprietăţii intelectuale.

3. NATURA SI ACURATETEA INFORMAȚIILOR

Informațiile conținute de acest site sunt cu scop informativ, sunt adresate clienților Cabinetului Individual de Psihologie Cosenco Mariana.

Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana va lua toate măsurile pentru a se asigura că informaţiile postate pe website sunt actualizate, reale şi corecte. Deşi website-ul este disponibil şi utilizatorilor din alte ţări, informaţiile postate pe acesta sunt valabile doar pe teritoriul României.  

Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana nu garantează autenticitatea materialelor şi renunţă în mod clar la responsabilitatea şi angajamentul faţă de informaţiile furnizate pe aceste site-uri. Nici Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana şi nici altă parte implicată în realizarea şi funcţionarea website-ului nu vor fi responsabile pentru nicio eroare, daună (directă sau indirectă), pierdere de date sau eroare a cuprinsului sau lipsurilor website-ului, care pot să apară direct, indirect sau incident la vizitarea website-ului.  Informațiile din acest website au fost incluse cu bună- credință, avand caracter de informare generală. Nu trebuie sa va bazati pe ele pentru niciun anumit scop, și nu se garantează exactitatea sau caracterul complet al acestora.

De asemenea, Cabinetul Individual de Psihologie Cosenco Mariana își rezervă dreptul de a modifica specificațiile serviciilor descrise pe acest site în orice moment, fără nicio notificare prealabilă.

4. ACCESS LA WEBSITE SI UTILIZAREA ACESTUIA

Website-ul este accesibil 24 de ore din 24, mai putin atunci cand se efectuează operatiuni de mentenanță sau reconstrucție. Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana nu își asumă răspunderea pentru întârzierile sau imposibilitatea de accesare/ utilizare a website-ului.

In acest sens, admiteţi că (i) din punct de vedere tehnic este imposibil ca website-ul să nu includă erori iar Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana nu poate fi responsabil în acest sens, (ii) erorile pot duce la indisponibilitate temporară a website-ului şi că (iii) funcţionarea website-ului poate fi influenţată negativ de circumstanţe ce nu pot fi controlate de Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana precum, spre exemplu, legături de transmisie şi telecomunicare între Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana şi dumneavoastră şi între Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana şi alte sisteme şi reţele. Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana şi/sau furnizorii acesteia pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau întrerupă accesul la întregul sau o parte din website pentru a realiza lucrări de întreţinere şi/sau aduce îmbunătăţiri şi/sau schimbări website-ului. Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana nu este responsabilă pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea accesului la website.

Este interzisă folosirea acestui website în scopul încărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este ilegal sau imoral, tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conține viruși, este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice. Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana nu va fi răspunzator pentru niciun fel de daune produse ca urmare a unui tip de comunicare din categoria celor menționate anterior.

Dacă trimiteți orice material pentru includerea pe acest site (inclusiv, dar fără a se limita la, informații personale, know-how, comentarii, idei, întrebări, tehnici, rezumate sau alte materiale similare), sunteți de acord că: (i) ne veți acorda o licență gratuită, irevocabilă, globală, permanentă, neexclusivă, pentru a utiliza, dezvălui, copia, modifica, adapta, afișa public și traduce orice materiala în orice scop, fără restricții. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să eliminăm sau să ștergem, fără notificare, orice material pe care îl trimiteți pentru includerea pe acest site. De asemenea, va putem dezvălui identitatea unei terțe părți care susține că orice material publicat sau încărcat de dumneavoastra pe site-ul nostru constituie o încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală sau a dreptului la confidențialitate.

Este interzisa folosirea unei adrese false de e-mail sau transmiterea, în mod nelegitim, de mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.

Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana nu poate fi ținută răspunzatoare pentru nicio pierdere, distrugere sau cheltuială care ar putea decurge din accesarea sau utilizarea acestui website.

5. CONTRIBUTIILE UTILIZATORILOR

Website-ul  www.7pillars.ro poate conține mesaje, camere de chat, forumuri, știri, bloguri, opinii etc. care permit utilizatorilor să posteze, afișeze sau transmite altor utilizatori diverse informatii sau materiale (denumite in mod colectiv “Contribuțiile Utilizatorilor“). Toate Contribuțiile Utilizatorilor trebuie să respecte standardele de conținut prezentate in prezentele Termeni și condiții.

Oricare din Contribuțiile Utilizatorilor pe care o postați trebuie sa fie (i) conținut neproprietar (ii) conținut pe care îl dețineți sau aveți dreptul de a utiliza. Oricare din Contribuțiile Utilizatorilor va fi considerată neconfidențială. Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana, afiliații și furnizorilor noștri de servicii au dreptul de a utiliza, reproduce, modifica, executa, afișa, distribui și dezvălui toate drepturile pe care le aveți asupra Contribuțiilor Utilizatorilor în orice scop, pe întreaga perioadă de existență a acestor drepturi și pentru toate teritoriile în care aceste drepturi sunt protejate.

Înțelegeți și recunoașteți că sunteți responsabil pentru oricare dintre Contribuțiile Utilizatorilor pe care le trimiteți sau postati, inclusiv in ceea ce priveste legalitatea, fiabilitatea, precizia și adecvarea continutului. Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana nu este responsabil față de niciun terț pentru conținutul sau exactitatea oricăror Contribuții ale Utilizatorilor publicate de dumneavoastra sau de oricare alt utilizator al website-ului www.7pillars.ro.

Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca in anumite cazuri extrasele din opiniile experţilor cu privire la o anumită zonă din cuprinsul website-ului pot fi postate pe website-uri. Aceste informaţii reprezintă doar opiniile respectivilor experţi. Aceşti experţi nu sunt angajaţii ai Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana, iar Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana nu îi plăteşte pentru utilizarea opiniei. Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana nu este responsabil pentru acurateţea sau caracterul complet al informaţiilor prevăzute în aceste materiale. Opinia expertului reflectă doar punctul de vedere personal al respectivului expert, şi nu va fi considerată, în niciun caz, opinia sau responsabilitatea Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana.

6. LEGĂTURĂ CĂTRE ALTE SITE-URI

Website-ul poate conține legături conexe (numite hyperlink-uri sau link-uri), care permit conectarea automată la diferite website-uri de Internet. Includerea acestor legături conexe este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul utilizatorului sau în scop publicitar și de informare. Accesarea serviciilor și a informațiilor găsite pe aceste website-uri conexe se realizează de către utilizator exclusiv pe propriul risc. Website-ul www.7Pillars.ro oferă doar posibilitatea accesării website-urilor conexe, neputând fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere, de orice natură, cu privire la conținutul, calitatea sau natura acestor website-uri conexe. Nici o informație din aceste website-uri conexe nu a fost verificată sau garantată de Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana.

Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana nu va răspunde pentru site-ul unui terţ care poate fi accesat prin intermediul website-ului www.7Pillars.ro. Nu putem controla conţinutul acestor site-uri ale terţilor care sunt total independente de www.7Pillars.ro. Existenţa unei legături între website și site-urile oricăror terţi nu implică aprobarea de catre Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana a conţinutul acelor site-uri sau utilizarea cuprinsului lor.

Website-urile externe pot avea hyperlink-uri ce duc la website-ul nostru. Daca vreti sa realizati o legatura la website, aceasta trebuie sa fie la pagina principala www.7Pillars.ro (homepage).

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana nu poate garanta că acest website și toate documentele, fișierele și informațiile găzduite, încărcate sau descărcate de pe acest site nu vor fi expuse riscului de viruși. Este responsabilitatea dumneavoastra să implementeze măsuri de securitate IT adecvate (inclusiv antivirus).

Cu excepţia daunelor directe rezultate din conduita ilicită intenţionată sau neglijenţă majoră din partea Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana, aceasta din urmă nu poate fi responsabil pentru: (i) incorectitudinea sau omiterea informaţiilor de pe website; (ii) orice daună rezultată din accesul neautorizat al unei terţe părţi care duce la modificarea informaţiilor sau materialelor furnizate pe website; (iii) la modul general, pentru orice daună, directă sau indirectă, indiferent de cauza, originea, natura sau consecinţa acesteia, chiar dacă Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana a prevăzut o astfel de daună, care a apărut din cauza (a) accesării/neaccesării site-ului, (b) utilizării site-ului timp în care calculatorul sau produsul dumneavoastră a fost virusat şi/sau (c) încrederii în informaţiile furnizate direct sau indirect pe site.

8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Utilizarea website-ului si/sau a serviciilor disponibile pe acesta implică prelucrarea datelor cu caracter personale ale utilizatorilor/ vizitatorilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza de catre Cabinet Individual de Psihologie Cosenco Mariana, în calitate de operator de date, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE si cu Politica cu privire la protectia datelor cu caracter personal, disponibilă [aici].

9. POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI

Website-ul www.7Pillars.ro utilizează cookie-uri. Pentru informatii detaliate privind folosirea cookie -urilor va rugam consultati Politica de utilizare cookie-uri disponibila [aici].

10. LEGISLAȚIA APLICABILA

Website-ul şi cuprinsul acestuia sunt guvernate de legislaţia română. Toate disputele cu privire la website sau cuprinsul acestuia vor fi soluţionate de instanţele competente din România.